'Openbaar onderwijs in gevaar'

DEN HAAG,14 FEBR. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vreest kaalslag van het openbaar voortgezet onderwijs in Limburg. De vereniging beschuldigt de provincie van een uitverkoop nu in elk geval vier middelbare scholen in drie gemeenten het predikaat openbaar dreigen te verliezen.

De gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht willen de openbare scholen omzetten naar 'algemeen bijzondere scholen'. Volgens de VOO is dit in strijd met de Grondwet. De wet schrijft voor dat er voldoende openbare scholen zijn. De VOO wijst er ook op dat er in Limburg juist een stijgende behoefte is aan openbare middelbare scholen. In het basisonderwijs is namelijk sprake van “een opmerkelijke groei”, aldus de vereniging in een persbericht.

Dat de openbare scholen van identiteit willen veranderen heeft een financiële achtergrond. Een schoolbestuur dat meerdere scholen onder zijn hoede heeft kan bij daling van het aantal leerlingen makkelijker ontslag van docenten voorkomen dan een schoolbestuur dat aan het hoofd staat van slechts één school. Als het bestuur van een openbare school met een bijzondere school fuseert, is de school verplicht “van kleur te verschieten”. De school wordt dan algemeen-bijzonder. De VOO vindt dat zeer onwenselijk.

Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) meent dat aan die situatie snel een einde kan komen. Zij heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat toestaat dat openbare scholen gaan samenwerken met bijzondere. Dan ontstaat een zogenaamde samenwerkingsschool. Als de Kamer met het voorstel instemt, kunnen de openbare scholen die nu algemeen-bijzonder zijn na verloop van tijd weer openbaar worden.