Ook parlement Spanje tegen betaal-tv

MADRID, 14 FEBR. Het Spaanse parlement is gisteren akkoord gegaan met het door de regering afgekondigde nooddecreet tegen de invoering van digitale betaaltelevisie in Spanje. Het decreet bepaalt onder meer dat slechts één consortium het recht kan krijgen om in Spanje digitale uitzendingen te verzorgen.

Het decreet wordt gezien als een poging van de regering om de begin deze maand gestarte digitale satellliet-zender Canal Satelite Digital te blokkeren en te dwingen tot samenwerking met een concurrerend, door de regering gesteund consortium.

Het decreet is volgens de regeringwoordvoerders een bescherming van de vrije concurrentie en de rechten van de consument. Zij verwijzen daarbij naar Europese regelgeving. De socialistische oppositie, die tegen het besluit stemde, zien in de regeringsactie een tegengaan van de vrije mededinging, waarbij de Europese maatstaven juist in het gedrang komen. Volgens de oppositie is het decreet bovendien ongrondwettelijk, omdat dit soort noodmaatregelen slecht in uitzonderlijke omstandigheden genomen mogen worden.

Ondanks het nooddecreet lijkt Canal Satelite van de Spaanse uitgever Jesus de Polanco vooralsnog niet in gevaar te komen. De Spaanse minderheidsregering van premier José María Aznar heeft immers er onder druk van de Catalaans-Nationalistische partij van Jordi Pujol mee ingestemd om de beperkende maatregelen andermaal aan het parlement voor te leggen in de vorm van een wetsontwerp. In een dergelijke behandeling, die nog maanden in beslag kan nemen, zullen de Catalaanse bondgenoten naar alle waarschijnlijkheid trachten de regeringsvoorstellen af te zwakken.

De kwestie rond de digitale televisie heeft de afgelopen weken voor veel opschudding in de politiek-zakelijke kringen geleid. Inzet daarbij is de controle over deze nieuwe vorm van betaaltelevisie. Een door de regering gesteund consortium onder leiding van het telecommunicatiebedrijf Telefónica en de staatstelevisie TVE bleek daarbij tot dusver niet verder te zijn gekomen dan een principe-overeenkomst over het opzetten van een digitale zender. De regering vreest dat het al begonnen Canal Satelite van Polanco, die zijn sympathie voor de socialistische oppositie niet onder stoelen of banken steekt, een belangrijk politiek wapen verliest.

De regering voelde zich evenwel pas goed in het nauw gedreven nadat de groep rond Canal Satelite er eind vorig jaar in slaagde voor een miljardenbedrag de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden in de Spaanse liga voor de komende jaren te verkrijgen. Volgens een uitgelekt wetsvoorstel heeft het kabinet plannen om ook hier in te grijpen. Daarbij zou het kabinet de uitzending willen garanderen voor de topwedstrijden uit de Liga via publieke, zonder decoder te bekijken netten.

Dat laatste heeft reeds tot protesten geleid van Spaanse voetbalclubs. Deze vrezen dat het moeizaam tot stand gekomen contract op hun uitzendrechten door de wetgeving in gevaar komt. De Spaanse voetballiga heeft het wetsvoorstel inmiddels als een ongrondwettelijke afgedaan.

    • Steven Adolf