Melkertbanen R'dam

ROTTERDAM, 14 FEBR. Rotterdam is schoner en veiliger geworden sinds vijfduizend langdurig werklozen de afgelopen twee jaar aan een gesubsidieerde baan zijn geholpen.

Dat zei de Rotterdamse wethouder H.J. Simons (sociale zaken) gisteren bij de presentatie van het resultaat van een gemeentelijk actieplan dat beoogt de komende twee jaar nog eens vijfduizend nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. Rotterdam telt 67.000 werklozen. Van de nieuwe werknemers in Melkert 1 en Melkert 2 banen zijn er vierhonderd assistent van Rotterdam Veilig, 460 'buitenruimte-assistent' in het kader van de actie Rotterdam Schoon en 500 in dienst bij de RET (tram en metro) als wagenbegeleider. Ongeveer een derde van de nieuwe banen is in de marktsector totstandgekomen. Bij een Melkert 1 baan geeft het rijk een loonkostensubsidie van 40.000 gulden per arbeidsplaats, bij Melkert 2 krijgt de werkgever een subsidie van 18.000 gulden per jaar gedurende twee jaar. Voorzitter J.N.A. van Caldenborgh van de Rotterdamse Kamer van Koophandel verklaarde dat het bedrijfsleven moet meewerken aan de gemeentelijke actie 'Opgestroopte mouwen' om werk te scheppen voor laagopgeleide langdurig werklozen. “Ik ga de ondernemers op hun verantwoordelijkheid wijzen dat laagopgeleiden niet permanent buiten de arbeidsmarkt mogen staan.”