Maastricht, Eelde en Texel; Rijk trekt zich uit regionaal vliegveld terug

DEN HAAG, 14 FEBR. De overheid zal zich binnen enkele jaren terugtrekken als aandeelhouder van de regionale luchthavens Maastricht, Eelde en Texel. Deze kleine vliegvelden moeten op eigen benen kunnen staan.

Dat blijkt uit de concept-nota Regionale Luchthavenstrategie (Relus), waarover het kabinet zich vandaag buigt. Over de financiële betrokkenheid bij het vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam neemt het kabinet later een beslissing. De toekomst van Zestienhoven hangt nauw samen met de uitbreiding van Schiphol en de komst van de hogesnelheidslijn.

Het rijk wil bij de luchthavens van Maastricht, Eindhoven, Lelystad en Eelde wel blijven betalen voor startbanen en wegen omdat die vliegvelden 'specifieke verkeers- en vervoersfuncties' vervullen. Het rijk draagt nu jaarlijks 30 tot 40 miljoen gulden bij aan de exploitatiekosten van regionale vliegvelden.

Een besluit over de regionale vliegvelden is enkele jaren uitgesteld door de discussie over Beek (Maastricht Aachen Airport), de regionale luchthaven bij Maastricht. Na een langdurige discussie stemde de Tweede Kamer onlangs in met een beperkt aantal nachtvluchten op Beek. Voor de andere regionale vliegvelden zullen nachtelijke vluchten niet mogelijk zijn, met uitzondering van Zestienhoven.

Het rijk wil met de Luchtverkeersbeveiliging (een zelfstandig bestuursorgaan) per luchthaven leveringscontracten afsluiten. De overheid blijft daarnaast financieel betrokken bij infrastructurele investeringen op de kleinere luchthavens.

Maastricht Aachen Airport heeft volgens de nota belangrijke vracht- en charterfuncties. De overheid treedt terug als aandeelhouder, maar het vliegveld kan nog wel rekenen op rijksbijdragen. Eindhoven Airport heeft een internationaal dienstenpakket dat aansluit op het stedelijk knooppunt, waardoor betrokkenheid van de overheid gerechtvaardigd is. Voor Eelde geldt dat het een belangrijke lesfunctie heeft bij de opleiding tot verkeersvlieger.

Het kabinet wil ook bijdragen aan de uitbreiding van vliegveld Lelystad voor de opvang van vliegverkeer van het drukke Schiphol. De financiële betrokkenheid beperkt zich hierbij tot een bijdrage in de noodzakelijke investeringen, aldus de nota. Voor de luchthaven Twente zal de overheid uiterlijk in het jaar 2000 niet meer bijdragen aan de exploitatiekosten.