Libertel boos om naheffing op GSM-net

DEN HAAG, 14 FEBR. Libertel, de concurrent van PTT Telecom in mobiele (GSM-)telefonie, zal zich tot het uiterste verzetten tegen het wetsvoorstel van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) voor veiling van de licentie voor een derde mobiel telefoonnetwerk.

Als gevolg van het wetsvoorstel verwacht Libertel een naheffing die kan oplopen tot honderden miljoenen guldens. In het uiterste geval dreigt de onderneming daaraan failliet te gaan.

Dat heeft directeur J. de Wit van Libertel gisteren gezegd. In een brief aan de Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft Libertel de bezwaren tegen een naheffing nader toegelicht.

PTT Telecom en Libertel kregen enige jaren geleden hun licentie van de overheid op grond van kwaliteitseisen. Voor het derde mobiele telefoonnet heeft het kabinet gekozen voor een andere procedure: dat zal worden verkocht aan de hoogste bieder.

PTT Telecom en Libertel zijn, uit concurrentie-overwegingen, uitgesloten van bieding op de derde vergunning. Daarvoor hebben zich al diverse gegadigden (Enertel, Telfort) gemeld. In het wetsontwerp is opgenomen dat een frequentienaheffing wordt gekoppeld aan de veilingopbrengst. Zodra daardoor duidelijk is wat het ethergebruik waard is, zullen Libertel en PTT Telecom de overheid een naheffing moeten betalen. De Wit maakte gisteren duidelijk dat Libertel, dat nu nog verliesgevend is, daarvoor geen honderden miljoenen kan opbrengen.

Libertel voelt zich gesteund door de Raad van State, die onlangs bezwaren aantekende tegen de ontwerp-veilingwet, die in april door de Tweede Kamer wordt behandeld. De Raad van State stelt dat het voor bestaande vergunninghouders niet duidelijk was dat zij alsnog een naheffing moesten betalen en dat op “op grond daarvan naar Nederlands recht niet toelaatbaar is achteraf een dergelijke betalingsplicht op te leggen”.

Een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat zei vanmorgen dat minister Jorritsma geen reden ziet om af te zien van een naheffing. Wel zal het wetsvoorstel naar aanleiding van de kritiek van de Raad van State iets worden aangepast. Libertel en PTT Telecom zullen worden aangeslagen vanaf het moment dat de zogeheten DCS 1800-vergunning wordt geveild. Verkeer en Waterstaat stelt dat PTT Telecom en Libertel, op basis van brieven en gesprekken, wisten dat er een naheffing kon komen. Libertel had dus volgens het ministerie met het oog op een heffing een voorziening kunnen treffen.