Kritiek op omroepen in Utrecht

UTRECHT, 14 FEBR. De Utrechtse rechtbank, Gedeputeerde Staten en het Commissariaat voor de Media hebben deze week zware kritiek geleverd op de reorganisatie van de omroepen in de provincie Utrecht. Inzet is de fusie van de migrantenomroep Seglo met de Stadsomroep Utrecht en de samenwerking met de regionale omroep Rosu en Wegener Uitgeverij met het oog op regionale TV-uitzendingen.

De stagnatie in de lokale en regionale omroep ontstaat op een moment dat de commerciële zender SBS6 een begin maakt met regionale televisie. Onder de titel Hart van de regio verzorgt SBS6 vanaf maandag een regionaal nieuwsprogramma.

De Utrechtse rechtbank bepaalde gisteren dat de migrantenomroep Seglo één avond per week via de ether anderstalige programma's mag blijven uitzenden. Stadsomroep had besloten dat Seglo dit soort programma's alleen nog via de kabel mocht uitzenden. De lokale omroep geeft de voorkeur aan een 'main-stream' programmering, zodat zoveel mogelijk luisteraars worden bereikt. Anderstalige uitzendingen passen niet in dat concept.

Het meningsverschil over de programmering blokkeert ook de fusie tussen de twee omroepen, waartoe de gemeenteraad november vorig jaar heeft besloten. Stadsomroep ontvangt jaarlijks van de gemeente 650.000 gulden subsidie en Seglo 500.000 gulden. Bundeling in één multiculturele omroep maakt een slagvaardiger optreden mogelijk, aldus de gemeenteraad. De kloof tussen de twee omroepen bleek onoverbrugbaar, ondanks een plan van aanpak dat was opgesteld door de media-adviseur Tom Pauka. In zijn opzet wordt het bestuur van de nieuwe omroep gevormd door vertegenwoordigers van Stadsomroep en Seglo. Vorige week besloot het college van B en W om de oud-burgemeester van Beverwijk, W. Velders-Vlasblom (voorheen wethouder in Utrecht), de fusie te begeleiden.

Een obstakel bij de fusie is de Omroepwet. Deze verbiedt de gemeente een fusie te verordonneren of inhoudelijke eisen te stellen aan de programmering. Het Commissariaat voor de Media heeft deze week in een voorlopige reactie laten weten dat het grote moeite heeft met een gelijke vertegenwoordiging van allochtonen en autochtonen in het bestuur van de nieuwe omroep. Zo'n samenstelling is geen afspiegeling van de lokale samenleving, aldus het commissariaat.