Klacht over affiches comité tegen IJburg

AMSTERDAM, 14 FEBR. Het projectbureau IJburg heeft vandaag een klacht ingediend bij de Referendum Advies- en Klachtencommissie over de manier waarop het referendumcomité IJmeer Open burgers informeert over de nieuwe wijk in het IJmeer waar 18.000 woningen moeten komen. Op 19 maart heeft een referendum plaats over IJburg.

Volgens het projectbureau bevat de achterkant van het door het comité verspreide raamaffiche 'IJburg kort en klein' onjuiste informatie. Zo valt te lezen dat er minder dan 1.400 sociale huurwoningen worden gebouwd terwijl dat er in werkelijkheid 5.400 zijn, aldus het projectbureau.

Ook stelt het comité volgens het projectbureau ten onrechte dat de tramverbinding tussen IJburg en het vasteland een feit is wanneer de wijk half af is, terwijl de gemeenteraad heeft besloten dat de IJ-tram gaat rijden zodra de eerste 400 woningen zijn opgeleverd.

Het referendumcomité reageert bij monde van K. van Wezel verbaasd op de stap van het projectbureau. “We hebben dinsdag een fax gestuurd en opgebeld met de mededeling dat er fouten in de tekst van het affiche waren geslopen. We hebben ook gezegd dat we het affiche niet meer verspreiden”, aldus Van Wezel.

In totaal had het comité 1.000 affiches laten drukken, waarvan er 200 zijn verspreid.