Kartelonderzoek Visa en Mastercard

NEW YORK, 14 FEBR. De anti-trustdivisie van het Amerikaanse departement van justitie verzamelt informatie die kan leiden tot een zaak tegen de creditcardgiganten Visa en Mastercard.

Zoals het nu is geregeld hebben banken exclusieve distributieovereenkomsten met Visa en MasterCard. Die staan niet toe dat betaalplastic van bijvoorbeeld American Express of Discover ook door die bank wordt verstrekt. American Express heeft hiertegen geprotesteerd. Visa en MasterCard zouden zich schuldig maken aan het uitsluiten van de concurrentie.

Volgens Visa en Mastercard, volledig onafhankelijke bedrijven, betekent het uitsluiten van banken niet dat consumenten minder in de gelegenheid zijn om zich aan te sluiten bij een ander creditcardbedrijf.

Op dit moment heeft Visa in de Verenigde Staten een marktaandeel van ongeveer 49 procent, MasterCard 28, AmEx 16 en Discover 6 procent. Vooral AmEx heeft zijn aandeel zien verschrompelen van 25 procent in 1986. Juist American Express heeft er belang bij dat consumenten hun creditcards aangeboden krijgen via hun bank.

“Mijn instinct zegt dat justitie een zaak heeft die hout snijdt”, aldus Lawrence White, hoogleraar financien en anti-trustwetgeving aan de Stern Business School van New York University. “Er zijn maar heel weinig creditcardbedrijven en Visa, MasterCard, en American Express zijn al zo oud als we ons kunnen herinneren. De vraag is in essentie of er beperkingen zijn voor American Express om vrij te kunnen concurreren met MasterCard en Visa?” White is geneigd die vraag bevestigend te beantwoorden. Het is kennelijk ontzaglijk moeilijk de markt voor creditcards te betreden, getuige het gering aantal spelers. Anderzijds zijn in alle tijdschriften bonnen te vinden om zich aan te melden bij American Express. Waarom heeft American Express daar banken voor nodig?

Als justitie de exclusiviteit die Visa en MasterCard eisen teniet zou doen, zou American Express volgens kenners van de industrie een procent per jaar kunnen winnen en geleidelijk weer terugkeren naar zijn oude marktaandeel.