IJburg (2)

In de hele discussie over IJburg, ook zoals die in NRC HANDELSBLAD gevoerd werd, komt elke keer de belangenafweging naar voren die Amsterdam zou maken tussen natuur enerzijds en woningen anderzijds. Het argument van de gemeente is dat de woningnood zo hoog is dat het ingrijpen in de natuur gerechtvaardigd is (wat nog maar de vraag is).

Aan de andere kant van Amsterdam, ter hoogte van Halfweg, wil de gemeente een haven uit gaan baggeren. Hiervoor zal het dorp Ruigoord moeten wijken.

Dit gebied zou m.i. een prima alternatief zijn voor IJburg. Hier heeft de gemeente de afweging gemaakt tussen natuur en woningen enerzijds en economie anderzijds en de balans laten doorslaan in het voordeel van de economie. Zohoog is de woningnood blijkbaar nu ook weer niet.

Waarom nu aan de ene kant een haven uitgraven en aan de andere kant een eiland aanplempen? Is die haven werkelijk nog nodig? Als ik het goed heb betreft het hier plannen uit de tijd dat Den Uyl wethouder was in Amsterdam en dat is knap lang geleden.

Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Amsterdam nog helemaal niet naar alternatieven heeft gekeken of heeft willen kijken en zich blind staart op één oplossing voor de zogenaamde woningnood.

    • Jeroen Kans