Gepensioneerde mag zetel hebben in pensioenfonds

ROTTERDAM, 14 FEBR. Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken overweegt gepensioneerden recht te geven op één of meer zetels in het bestuur van pensioenfondsen. Hij heeft dat gisteren aan de Tweede Kamer geschreven. De vakcentrale FNV voelt er niets voor.

De voorstellen van De Grave gaan een stuk verder dan het plan vorig jaar om de invloed van gepensioneerden te vergroten, maar nog geen wettelijke maatregelen te nemen. Werkgevers en werknemers leveren nu de bestuurders van de pensioenfondsen, die ongeveer 600 miljard gulden aan beleggingen hebben voor de huidige en toekomstige pensioenvoorzieningen.

Pensioenfondsen moeten een deelnemersraad met adviserende bevoegdheid instellen als ten minste vijf procent van de leden daarom vraagt. De deelnemersraad is bedoeld om gepensioneerden en werknemers die inmiddels bij een ander pensioenfonds zitten (zogeheten slapers) invloed te geven op het bestuur van het fonds.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat 20 procent van de pensioenfondsen (goed voor een kwart van alle pensioenverzekerden) over een deelnemersraad beschikt. De Grave vraagt zich nu af of dit instrument het meest geschikt is om gepensioneerden en slapers inspraak te geven. Het lijkt hem “doelmatiger” deze groep wettelijk recht te geven op een bestuurszetel, bijvoorbeeld als onderdeel van de werknemersdelegatie.

FNV-bestuurder Muller is daartegen. Hij zei vanochtend op Radio 1 dat sociale partners onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en dat het daarom logisch is dat zij het bestuur van een pensioenfonds vormen. “Daar moet je geen andere partij bijzetten. Die kan als een stoorzender gaan werken.” Muller onderstreepte dat ook nu al gepensioneerden in het bestuur van hun pensioenfonds zitten, maar dan namens de vakorganisatie waarvan ze lid zijn.

De Grave vindt dat de deelnemersraad in zijn huidige vorm kan worden vervangen door een verplichte jaarvergadering, waarin het bestuur van het pensioenfonds zich moet verantwoorden over het gevoerde beleid. Als de samenstelling van het bestuur van pensioenfondsen verandert, moeten er meer garanties komen voor de deskundigheid van de bestuursleden. De Grave overweegt de Verzekeringskamer de bevoegdheid te geven de bestuursleden te toetsen op hun kennis van zaken. Een dergelijke toets voert de Verzekeringskamer al uit bij de bestuurders van verzekeraars.

De Grave kan met zijn voorstellen rekenen op steun van D66. Die fractie heeft al eerder voorgesteld gepensioneerden een eigen vertegenwoordiging te geven in het bestuur van hun pensioenfonds.