Exxon in beroep

ANCHORAGE, 14 FEBR. De Amerikaanse oliemaatschapij Exxon tekent beroep aan tegen een boete van 5,05 miljard dollar die een rechter had opgelegd als gevolg van de olieramp met de tanker Exxon Valdez in Alaska in 1989. De benodigde papieren zijn hiervoor ingediend. Exxon gaat ook in beroep tegen de wijze waarop de rechter een schadeloosstelling aan de lokale bevolking van 287 miljoen dollar heeft vastgesteld. (Reuter, AFP)