EU en ASEAN willen hun samenwerking uitbreiden

SINGAPORE, 14 FEBR. De Europese Unie en de Associatie van Zuidoostaziatische landen (ASEAN) willen hun onderlinge samenwerking op politiek en economisch terrein verder uitbreiden.

Ministers van Buitenlandse Zaken van EU en ASEAN hebben dit besloten aan het slot van een tweedaagse vergadering in Singapore. Het Euro-Aziatisch overleg, dat mede geleid werd door de Nederlandse minister Van Mierlo als voorzitter van de Europese ministerraad, boekte de meest concrete winst op het economische vlak. EU en ASEAN willen de komende maanden plannen uitwerken voor intensievere samenwerking op economisch terrein door uitbreiding van de handel en investeringen via verdere liberalisering van de onderlinge investeringsvoorwaarden en betere uitwisseling van informatie over elkaars markten. De onderlinge handel van ASEAN en EU bedroeg in 1995 ruim 86 miljard dollar, vier keer zoveel als in 1980 toen de eerste samenwerkingplannen op economisch gebied tussen EU en ASEAN werden getekend.

De EU en ASEAN willen ook op politiek terrein intensiever samenwerken. In de slotverklaring wordt gesproken over plannen om gezamenlijk het internationaal terrorisme en de handel in drugs te bestrijden. Ook op het gebied van milieubescherming en ontwikkelingssamenwerking moeten Europa en Azië de komende jaren meer samenwerken.

Volgens minister Van Mierlo was de grootste winst van de vergadering de uitgebreide discussie over twee gevoelige politieke onderwerpen, Birma en Oost-Timor, zonder dat dat de toon van de vergadering op ongunstige wijze beïnvloedde. “De discussie over Birma duurde ruim twee uur en was de meest substantiële discussie die er ooit is gevoerd tussen Europa en Azië”, aldus Van Mierlo.

Birma zal naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar toetreden tot ASEAN, samen met Cambodja en Laos. Vanuit de EU is er veel kritiek op het voornemen van ASEAN om Birma op te nemen. “Maar de EU kan geen eisen stellen aan de toegang van Birma tot ASEAN. Dat is een ASEAN-zaak en dat hebben we ook heel duidelijk aangegeven”, aldus Van Mierlo.

ASEAN staat afwijzend tegenover het Europese beleid om Birma via een internationaal isolement en een economische boycot tot democratische hervormingen te dwingen. De associatie gelooft in de heilzame werking die toetreding van het land tot ASEAN zal hebben. De Singaporese minister Jayakumar citeerde vanmiddag een ASEAN-collega die de meningsverschillen tussen de Europeanen en de Aziaten in zijn ogen juist had weergegeven. “De EU wil dat ASEAN met Birma eerst tot huwelijkse voorwaarden komt voordat er getrouwd wordt. Maar in Azië trouwen we eerst en verwachten wij van de bruid dat zij haar gedrag aan het huwelijk aanpast”, aldus Jayakumar.