Correctie

Het boek 'Primo Levi, ou la tragédie d'un optimiste' van Myriam Anissimov (Boeken 7 februari) kost niet, zoals abusievelijk vermeld, ƒ 175,- maar ƒ 68,25.