Bolkestein noemt Arafat deerniswekkende figuur

TEL AVIV, 14 FEBR. De Palestijnse leider Yasser Arafat heeft op fractieleider Bolkestein (VVD) een “zeer zielige en droevige” indruk gemaakt. Tijdens een persconferentie in Tel Aviv zei hij gisteren dat Arafat tijdens een drie kwartier durende ontmoeting, een dag eerder in Ramallah, “zwijgzaam” was.

“De indruk die hij projecteerde was er één van een deerniswekkende figuur die hulp van de hele wereld verwacht”, aldus Bolkestein. Hij sloot niet uit dat Arafat moe was na de ontvangst van dertig door Israel vrijgelaten vrouwelijke Palestijnse gevangenen. Hij had echter gehoord dat Arafat ook in Davos een zielige indruk had gemaakt. De Palestijnse leider beklaagde zich tegenover Bolkestein over de moeilijkheden die Israel maakt bij het aanleggen van de haven in Gaza en bij het exporteren van bloemen. Tijdens de persconferentie merkte Bolkestein op dat de Palestijnen een grens met Jordanië hebben en de Palestijnen bloemen dan ook via een Jordaans vliegveld kunnen worden geëxporteerd.

Als president van de Liberale Internationale woonde Bolkestein deze week een bijeenkomst in Tel Aviv bij waar drie Israelische oppositie-partijen, waaronder de liberale Shinoei-partij, formeel samensmolten tot de Merets-partij. Gisteren werd Bolkestein door president Ezer Weizman ontvangen, terwijl hij ook gesprekken voerde met de minister van defensie Yitschak Mordechai en de socialistische oppositieleider Shimon Peres.

Bolkestein sprak zich tijdens de persconferentie wederom uit tegen te veel Europese bemoeienissen met het vredesproces in het Midden-Oosten. Volgens hem moet de EU zich beperken tot een aanvullende taak van de Amerikaanse rol in het vredesproces. In dit verband weigerde hij commentaar te leveren op de brief die minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) als voorzitter van de Europese ministerraad ten tijde van de besprekingen over Hebron aan Arafat had gestuurd. Bolkestein zei deze brief niet te kennen. Voorzichtigheid van de EU-diplomatie in het Midden-Oosten is echter geboden, zo verklaarde hij. Dat geldt ook ten aanzien van bezoeken aan Oriënt House in Oost-Jeruzalem. Bolkestein sprak zich uit tegen een bezoek van Van Mierlo aan Oriënt House. Dat de EU indertijd besloot dat de voorzitter van de Europese ministerraad tijdens een bezoek aan Israel Oriënt House moet aandoen noemde hij een “domme uitspraak”.