Winstprofiel KNP BT grillig

AMSTERDAM, 13 FEBR. Het goede nieuws bij KNP BT (papier, verpakking, distributie) is dat de papierproduktie van dochter KNP Leykam in het vierde kwartaal na negen maanden verlies nipt winstgevend is geweest. Het slechte nieuws is het gebrek aan vooruitgang om de afhankelijkheid van de pieken en de dalen in de resultaten van KNP Leykam te reduceren.

De netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening van het concern (28.549 medewerkers, waarvan ongeveer 9.000 in Nederland) is vorig jaar ruimschoots gehalveerd tot 231 miljoen gulden, tegenover 545 miljoen gulden in 1995. “Een dramatische terugval”, zei bestuursvoorzitter F. de Wit tijdens zijn eerste persconferentie als voorzitter van de groep. De papieractiviteiten voldoen niet aan de doelstelling van 13 procent winst op het geïnvesteerd vermogen, de verpakkingsactiviteiten (13,2 procent) maar net. Alleen de distributie (papierhandel, verkoop van grafische systemen en kantoorartikelen) is met 17,1 procent een duidelijke winnaar.

De Wit verwacht dit jaar een verbetering bij KNP Leykam (“ervan uitgaande dat de papiermarkt niet zal verslechteren”) en een voortzetting van de winstontwikkeling in verpakking en distributie. Aan een concretere prognose waagde De Wit zich niet. De netto winst per aandeel zakte terug naar 1,92 gulden, tegenover 5,05 gulden in 1995, en de aandeelhouders krijgen 85 cent dividend uitgekeerd, meer dan de helft minder dan in 1995, ook al verhoogt het concern het percentage van de winst dat wordt uitgekeerd aan beleggers naar 45 procent, de bovenkant van de zelf gesteld bandbreedte.

De vergelijkbaarheid van het resultaat van vorig jaar met dat in 1995 wordt gehinderd door het constante proces van koop en verkoop van bedrijven, waarmee het concern bezig is. KNP Leykam boekte vorig jaar een negatief bedrijfsresultaat (winst voor rentebetalingen en belastingen) van 5 miljoen gulden, maar in dit cijfer zitten ook eenmalige positieve posten voor een bedrag van 10 miljoen gulden. De 800 miljoen gulden lagere omzet van 2,2 miljard gulden vertoont de sporen van desinvesteringen (500 miljoen gulden) en de “beduidend” lagere prijzen.

Tijdens de persconferentie ontstond opnieuw enige verwarring over het lot van KNP Leykam, dat het concern wil laten fuseren met een andere papierproducent of grondstoffenleverancier om de overcapaciteit in de Europese markt structureel te bestrijden. Als over tien maanden geen oplossing is gevonden, komt er voor KNP Leykam een stand alone scenario, maar dat bleek niet meer te betekenen dan een voortzetting van de bestaande situatie. Na afloop bleek ook dat KNP BT niet naar een minderheidsbelang in een eventuele combinatie wil zakken, maar naar tenminste 50 procent van de aandelen wil houden.

De groep verpakkingsbedrijven verdiende (bij een miljard gulden lagere omzet van 3 miljard) 261 miljoen gulden voor belasting en rente. Dat was 14 miljoen gulden minder dan 1995, maar dat getal is niet goed vergelijkbaar doordat enkele verpakkingsfabrieken zijn gekocht en verkocht. Als deze invloed buiten beschouwing wordt gelaten was het bedrijfsresultaat 10 miljoen hoger.

De ster in de portefeuille is het distributiebedrijf, dat door De Wit werd aangeprezen als “de grootste handel- en distributiemaatschappij van dit land”, met een omzet van 9,1 miljard gulden vorig jaar. De distributie activiteiten waren de enige die vorig jaar meer omzetten: 300 miljoen gulden.

De afnemende omzet in twee van de drie kernsectoren van KNP BT wordt weerspiegeld in een vorig jaar afnemend geïnvesteerd vermogen. Drs. R. Bonnier, die verantwoordelijk is voor de financiën, ontkent dat het dalende geïnvesteerd vermogen een trend is die zich dit jaar zal voortzetten. Het concern heeft vorig jaar verschillende overnames gedaan die dit jaar de omzet zeker met een procent of tien zullen vergroten.