Werkloosheid in Engeland gedaald

LONDEN, 13 FEBR. De Britse werkloosheid is vorige maand gedaald tot het laagste niveau in ruim zes jaar. Het aantal mensen dat aanspraak maakt op een werkloosheidsuitkering daalde met 67.800 tot 1.815.300. Het officiële werkloosheidspercentage liep terug van 6,7 tot 6,5 procent.

Regering en oppositie grepen de cijfers onmiddellijk aan voor een politieke worstelwedstrijd, bij wijze van training voor de komende verkiezingen. Bewindslieden zeiden dat de daling van de werkloosheid het succes van de Britse economie demonstreert. Ze herinnerden er fijntjes aan dat de werkloosheid in Duitsland tot recordhoogte is gestegen. Ze voegden daaraan toe dat de flexibele Britse arbeidsmarkt arbeidsplaatsen terwijl overregulering op het continent banen vernietigt.

Ze waarschuwden ook dat het aantal werklozen in Groot-Brittannië met tenminste een half miljoen zal stijgen als Labour aan de macht komt en de sociale paragraaf in het Verdrag van Maastricht onderschrijft.

Labour verweet de Conservatieven dat ze sjoemelen met werkloosheidscijfers. Volgens het parlementslid Ian McCartney hebben de Conservatieven de werkloosheidsstatistieken al zeventien keer aangepast sinds ze in 1979 aan de regering kwamen. Daardoor zou ruim een half miljoen werklozen uit de cijfers verdwenen zijn. Verder rekenen ze alleen maar mensen mee die om een WW-uitkering vragen. Volgens het maandelijks arbeidsmarktonderzoek ligt het aantal werkzoekenden zeker 400.000 hoger. Dat komt neer op een werkloosheid van 7,6 procent.

Maar ook dat cijfer geeft volgens McCartney nog een te rooskleurige voorstelling van zaken. Hij zegt dat het aantal Britse banen sinds 1992 met 900.000 is gedaald. Dat die terugloop van werkgelegenheid niet geleid heeft tot een dramatische stijging van werkloosheid komt omdat grote groepen werkzoekenden zich gedesillusioneerd van de arbeidsmarkt hebben afgekeerd. “Negen van de tien nieuwe banen zijn parttime en slecht betaald.,

Volgens analisten in de City is de werkloosheid lager, omdat Groot-Brittannië in de economische cyclus voorloopt op het continent. Volgens Alex Manning van het Centre for Economic Performance is er geen bewijs voor samenhang tussen de deregulering en lage werkloosheid in Groot-Brittannié. Hij zegt dat het aantal ongeschoolden dat onmogelijk aan werk kan worden geholpen in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk groter is dan in Duitsland of Frankrijk.