Verlies Alitalia bijna 1,5 miljard

Alitalia is vorig jaar diep in de verliezen terechtgekomen. De Italiaanse staatsluchtvaartmaatschappij leed vorig jaar een verlies van 1.300 miljard lire (bijna 1,5 miljard gulden). Dit heeft de Italiaanse minister van Financiën, Carlo Ciampi, gisteren laten weten aan de verkeerscommissie van het parlement.

De maatschappij zit al jaren die in de rode cijfers. Er is een saneringsplan opgesteld, waarbij onder meer de Europese en intercontinentale diensten worden gesplitst. Verder wordt er voor 650 miljoen gulden aan niet-strategische activiteiten afgestoten. Ook is het de bedoeling dat Alitalia een kapitaalinjectie krijgt van bijna 4 miljard gulden. De ene helft daarvan moet komen van IRI, de moedermaatschappij van Alitalia, de andere helft van internationale partners. Die moeten de komende maanden nog worden gevonden. Minister Ciampi verklaarde er alle vertrouwen in te hebben dat de Europese Commissie op korte termijn instemt met het saneringsplan.