Stroom aanvragen oorlogs- pensioenen

DEN HAAG, 13 FEBR. Duitse instanties krijgen momenteel veel verzoeken voor 'slachtofferpensioenen' voor militairen die in de Tweede Wereldoorlog door verwondingen geheel of gedeeltelijk invalide zijn geraakt.

Bij de toekenning van deze invaliditeitsuitkeringen wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden van de voormalige Waffen-SS en andere onderdelen van de Duitse krijgsmacht.

Volgens het Duitse ministerie voor arbeids- en sociale vragen in Bonn wordt bij de beoordeling van aanvragen voor invaliditeitsuitkeringen ook geen onderscheid naar nationaliteit gemaakt. Dit betekent dat ook Nederlanders die destijds in Duitse krijgsdienst gewond zijn geraakt aanspraak op een uitkering kunnen maken.

Ruim een miljoen Duitse oud-militairen of hun nabestaanden ontvangen al invaliditeitsuitkeringen. Onder hen zijn ook een kleine vierhonderd Nederlanders.

Volgens directeur R. Naftaniel van het Centrum informatie en documentatie Israel (CIDI) moeten de Nederlandse alsook de Duitse regering een eind maken aan de pensioenen die aan oud-SS'ers worden uitgekeerd.

Niet bekend

Ook staat vast dat er 392 Nederlanders of hun weduwen zijn die als oud-gedienden al sinds jaren invaliditeitsuitkeringen ontvangen. Volgens de Duitse ambassade in Den Haag zijn deze uitkeringen niet gerelateerd aan de militaire rang die de rechthebbenden destijds hebben gehad, maar uitsluitend aan de ernst van de verwondingen en de mate van invaliditeit die in de jaren 1940-1945 is opgelopen.

Gedurende de oorlog zijn ongeveer twintigduizend Nederlanders in Duitse krijgsdienst, hetzij bij de Waffen-SS, hetzij bij de land-, lucht- of zeemacht in dienst geweest.

Volgens Naftaniel kozen deze Nederlanders met hun dienstneming “willens en wetens tegen hun eigen land en voor de Nazi-ideologie”. Een halve eeuw later bepleit Naftaniel nog een diepgaand onderzoek naar het verleden van deze oud-militairen, voorzover zij nog leven en uitkeringen ontvangen als ook voor de stopzetting daarvan.