Schippers stellen overheid aansprakelijk voor vorstschade

ROTTERDAM, 13 FEBR. De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) wil de miljoenenschade die de binnenvaart heeft geleden door de strenge winter verhalen op de overheid. Volgens de ASV onderneemt Rijkswaterstaat preventief geen enkele actie om de vaarwegen vrij van ijs te houden. Dit staat in flagrante tegenstelling tot de auto- en spoorwegen.

De vereniging roept alle schippers die door de ijsgang niet hebben kunnen varen op een schadeclaim op te stellen. De ASV vindt het een taak van de overheid de onbelemmerde doorgang voor de binnenvaart te garanderen. Kosten voor ijsbrekers, ongeveer 700 gulden per uur, moeten dan ook volledig voor rekening van de overheid komen.

De getroffen bedrijven, die wegens de nalatigheid van de overheid hun bedrijf niet hebben kunnen uitvoeren, dienen een royale schadeloosstelling te ontvangen. De ASV verwijst in dit verband naar de boeren die door de varkenspest zijn getroffen en ook een schadevergoeding krijgen.

De schade voor de binnenvaart bedraagt enkele tientallen miljoenen guldens aan gederfde inkomsten, ongeveer tien miljoen per week. Daarnaast heeft het imago van de binnenvaart als betrouwbare vervoersvorm een deuk opgelopen, zo stelt de ASV.

De Belgische en Franse autoriteiten kunnen een schadeclaim tegemoetzien. De vereniging vindt dat er een Europese verordening moet komen die de lidstaten verplicht de vaarwegen ijsvrij te houden. Overigens constateert de ASV dat er ook binnen de bedrijfstak wordt gediscrimineerd. De Duitse schippers hebben van hun overheid wel een vergoeding gekregen. (ANP)