Resultaat in alle Philips-sectoren gedaald

ROTTERDAM, 13 FEBR. Philips heeft het afgelopen jaar een positief resultaat voor belastingen geboekt bij de verkoop van consumentenprodukten, het grootste zorgenkind van het concern. De winst voor belastingen, rentebetalingen en extra kosten van reorganisaties kwam uit op 167 miljoen gulden, na een resultaat van 215 miljoen gulden in 1995.

Philips heeft een voorziening voor reorganisaties van in totaal 725 miljoen gulden getroffen en dat bedrag verdeeld over zijn verschillende produktsectoren. Daarbij heeft de sector consumentenprodukten (hifi, tv en dergelijke) een extra kostenpost van 157 miljoen gulden genomen. Als gevolg daarvan daalt de winst voor belastingen bij deze produktgroep naar 10 miljoen gulden, tegenover 167 miljoen gulden in 1995. In consumentenelectronica tellen onder meer de verliezen van Grundig mee. Philips heeft eerder dit jaar besloten zijn handen van deze Duitse dochteronderneming af te trekken.

De omzet in consumentenprodukten is vorig jaar met 9 procent gestegen tot iets meer dan 24 miljard gulden. Naar omzet gemeten is de sector de grootste activiteit van Philips. Het aantal medewerkers in deze sector eindigde vorig jaar op 59.280, een daling met 1.100 man. De marge op consumentenprodukten als percentage van de leveringen is gedaald tot 0,0 procent. De doelstelling was ooit 4 procent. In 1995 was de marge nog 0,7 procent.

Alle produktsectoren hadden vorig jaar te kampen met een krimpend resultaat. De grootste invloed op Philips heeft de daling van het resultaat bij de sector componenten en halfgeleiders (onder meer computerchips), de belangrijkste winstmaker van het concern. Het resultaat voor belastingen en voor reorganisaties is met een derde gedaald ten opzichte van 1995, naar 1,59 miljard gulden.

Na een voorziening voor herstructureringen van 91 miljoen gulden voor de sector componenten en halfgeleiders blijft een resultaat voor belastingen over van bijna 1,5 miljard gulden, oftwel 82 procent van het totale bedrijfsresultaat na reorganisatievoorzieningen van 1,81 miljard gulden.

Daarmee is het belang van de sector componenten en halfgeleiders voor Philips vorig jaar weer verder toegenomen. In 1995 was de sector goed voor iets meer dan de helft van het bedrijfsresultaat. De winstmarge als percentage van de leveringen is gedaald van 15,2 procent in 1995 naar 9,2 procent vorig jaar.

De omzet van de sector componenten en halfgeleiders is vorig jaar met 11 procent gegroeid tot 11,9 miljard gulden. Het aantal medewerkers in deze sector, naar personeelsaantal de grootste bij het concern, is met iets meer dan 600 gestegen tot 67.828 per eind vorig jaar.

De hoogste reorganisatiekosten moet de sector software en services nemen. In deze groep zit onder meer muziek- en filmbedrijf Polygram, waarvan Philips voor driekwart eigenaar is, alsmede automatiseringsbedrijf Origin, dat gisteren een verlies 108 miljoen gulden bekendmaakte.

Door de extra reorganisatiekosten daalt het resultaat van software en services met 140 miljoen gulden naar 746 miljoen gulden. De extra herstructureringen nemen een last van 256 miljoen gulden. Per saldo is het resultaat in deze produktsector 490 miljoen gulden. Het aantal medewerkers is met ongeveer 2.500 gestegen naar 26.900.

Ook de meest stabiele winstmaker van het concern, de sector licht, de bakermat van Philips, deelde in de malaise. De winst voor reorganisatiekosten is vorig jaar met 178 miljoen gulden teruggevallen naar 795 miljoen gulden. Na aftrek van 93 miljoen gulden aan reorganisatiekosten komt het bedrijfresultaat uit op 702 miljoen gulden, tegenover 783 miljoen gulden in 1995.

De omzet van de sector licht is met 6 procent toegenomen tot bijna 8,9 miljard gulden. Het aantal medewerkers is met ruim 500 gedaald tot 49.879.

In de sector professionele produkten en systemen (medische apparatuur, beveiligingssystemen) viel het resultaat terug naar nul. Het resultaat daalde van 157 miljoen gulden naar 15 miljoen gulden. Van dat laatste bedrag ging nog een reorganisatievoorziening van 15 miljoen gulden af. Het aantal medewerkers in deze sector is vorig jaar vrijwel gelijkgebleven op een niveau van 32.555. Per saldo kwam Philips' totale personeelsbestand vorig jaar uit op 262.500 mensen, ruim tweeduizend meer dan een jaar eerder.