Overgangsregering aan het werk in Bulgarije

SOFIA, 13 FEBR. President Petar Stojanov van Bulgarije heeft gisteren een nieuwe regering geïnstalleerd. Het kabinet, dat wordt geleid door de burgemeester van Sofia, Stefan Sofianski, moet de verkiezingen op 19 april voorbereiden en urgente maatregelen nemen voor de bezwering van de diepe economische crisis.

In een televisietoespraak waarschuwde Stojanov de Bulgaren dat de economische misère, hoe ernstig ook, voorlopig alleen nog maar erger zal worden. “Onze landgenoten leven vandaag in een ellende die de beschaafde wereld onbekend is, een ellende die niet het resultaat is van het onvermogen van de mensen om hun lot zelf te bepalen, maar van het onvermogen van de machthebbers om de voorwaarden voor betere levensomstandigheden te scheppen.”

Hij zei dat de Bulgaren in vier jaar tien keer zo arm zijn geworden, dat de nationale munteenheid, de lev, meer dan honderd keer is gedevalueerd en dat de cumulatieve inflatie tussen 1991 en eind 1996 24.000 procent heeft bedragen. Alleen al in 1996 is de nationale schuld met driehonderd procent toegenomen. “Het zal oneerlijk zijn jegens de interim-regering als we niet duidelijk maken hoe moeilijk haar erfenis is, omdat ze zal moeten betalen voor acties die ze niet zelf heeft begaan”, aldus de president. Hij waarschuwde dat de regering impopulaire maatregelen zal moeten nemen. De eerste is een nieuwe golf van prijsverhogingen.

De nieuwe regering zal volgens de president een eind moeten maken aan “de plundering” van het land door criminele groepen die politieke bescherming hebben genoten van de tot nu toe regerende socialisten. Ze zal “een compromisloze strijd tegen diefstal en corruptie” moeten ontketenen en het overheidsapparaat moeten zuiveren van corrupte ambtenaren. Ze zal verder “beslissende maatregelen moeten nemen om het overleven van de bevolking veilig te stellen”, ze zal met internationale organisaties als het Internationale Monetaire Fonds moeten praten over de beteugeling van de hyperinflatie en ze zal tenslotte de verkiezingen moeten voorbereiden.

In de nieuwe regering is Stojan Stalev, oud-ambassadeur in Bonn, minister van buitenlandse zaken. Vice-premier Haralambi Antsjev, die tevens minister van justitie is, was tot nu toe voorzitter van de nationale kiescommissie; hij moet de verkiezingen van april organiseren. (Reuter, AP, AFP)