Op nippertje akkoord CAO bij Hoogovens

ROTTERDAM, 13 FEBR. Hoogovens heeft vanmorgen vroeg met de vakbonden een akkoord bereikt over een sociaal plan voor het staal- en aluminiumconcern. Daarin is opgenomen dat er bij de komende reorganisatie geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Ook zijn de partijen het eens geworden over een nieuwe CAO voor de komende twee jaar. Een dreigende staking bij Hoogovens is daarmee op de valreep afgewend.

Op basis van het nu afgesproken sociaal plan kan Hoogovens het personeelsbestand in zes jaar tijd terugbrengen van 10.500 tot 8.500 man. Hoogovens heeft toegezegd dat hierbij geen gedwongen ontslagen aan de orde zullen zijn. Eerder had het concern steeds geweigerd om een dergelijke garantie af te geven. Hoogovens wilde alleen vastleggen dat gedwongen ontslagen zoveel mogelijk vermeden zouden worden.

Voor de vakbonden ging de belofte van Hoogovens niet ver genoeg. Zij besloten vorige week het overleg met de directie af te breken en dreigden met stakingen om de werkgever onder druk te zetten. Begin deze week nodigde Hoogovens de vakbonden uit voor een laatste poging om tot een akkoord te komen.

De bonden toonden zich vanmorgen tevreden over het resultaat. “We hebben vrijwel alles gekregen wat we wilden”, aldus een woordvoerder van de Industriebond CNV. De Hoogovens-directie is blij dat de dreigende staking is afgewend en dat de onderneming nu toch de kans krijgt om het personeelsbestand in te krimpen.

De arbeidsonrust bij Hoogovens was enkele maanden geleden ontstaan door berichten dat 3.000 van de huidige werknemers moesten verdwijnen, terwijl tegelijkertijd 1.000 nieuwe, beter opgeleide werknemers zouden worden aangenomen. Hoewel de Hoogovens-directie voortdurend liet weten dat er geen sprake van was dat ouderen zomaar voor jongeren opzij zouden worden geschoven, reageerden de bonden woedend op de plannen. Vanmorgen is afgesproken dat de inkrimping van het personeelsbestand van 10.500 tot 8.500 doorgaat, maar dat het aannemen van nieuwe mensen afhankelijk is van het succes waarmee overtollig verklaarde werknemers intern of extern aan de slag kunnen komen.

In de nieuwe CAO (die geldt tot 1 april 1998) is de voorwaarde opgenomen dat er bij uitbesteding van werk eerst overeenstemming met de bonden moet zijn. Externe detachering van Hoogovens-personeel zal alleen op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. Voor de bonden is dit een voldoende garantie dat er geen mensen tegen hun zin het bedrijf moeten verlaten. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder andere vertrekpremies, omscholing, herplaatsing en VUT. De lonen zullen dit en volgend jaar met 2,75 procent worden verhoogd. De bonden hadden eerst 3 procent per jaar gevraagd.