OESO: Frankrijk haalt tekortnorm voor EMU niet

ROTTERDAM, 13 FEBR. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorziet dat Frankrijk in 1997 de tekortnorm voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) net niet haalt. Het tekort komt volgens de OESO uit op 3,2 procent, om in 1998 pas te dalen tot de vereiste drie procent.

De schuldquote, de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands produkt, loopt daarbij verder op van 55,1 procent in 1996 naar 56,6 procent dit jaar en 57,7 procent volgend jaar. Daarmee blijft Frankrijk onder de Maastricht-norm van maximaal 60 procent.

Minister van Financiën Arthuis maakte vanmorgen bekend dat het Franse begrotingstekort over 1996 4,1 procent van het bruto binnenlands produkt bedroeg. Dat is licht boven het doel van 4 procent dat de regering-Juppé zich had gesteld. Hij noemde geen hard bedrag voor het tekort. Het officiële streven was naar een tekort van 288 miljard franc. “Gezien de economische groei van slechts 1,3 procent in 1996 is dat een redelijk goede prestatie”, aldus Arthuis. Dit jaar streeft Frankrijk naar een tekort van 3 procent, om zo te voldoen aan de eisen voor toetreding tot de EMU.

Volgens de OESO zal Frankrijk dit jaar een versnelling zien van de economische groei tot 2,5 procent en in 1998 tot 2,6 procent.

Ondanks de aantrekkende groei daalt de werkloosheid slechts marginaal. Vorig jaar bedroeg het werkloosheidspercentage gemiddeld 12,4 procent. Het laatste bekende maandcijfer over december 1996 is 12,7 procent. In 1997 zal de werkloosheid gemiddeld 12,5 procent bedragen, om pas in 1998 te zakken naar 12,1 procent.

De OESO beveelt Frankrijk met name aan werk te maken van de hervorming van zijn pensioenstelsel, met name dat voor overheidspersoneel, en de sociale uitgaven te beknotten. De organisatie dringt ook aan op een heroverweging van de gecentraliseerde manier waarop ondernemingen worden bestuurd. In slechts enkele ondernemingen bestaat de structuur van een raad van bestuur waarop door commissarissen wordt toegezien. In plaats daarvan ligt in de meeste gevallen te veel macht in handen van de president-directeur-generaal.