NOM verstrekt minder krediet

GRONINGEN, 13 FEBR. De noordelijke ontwikkelingsmaatschappij NOM heeft vorig jaar aan 26 ondernemingen 13,8 miljoen gulden risicodragend vermogen verstrekt. In 1995 was dat bedrag met 33,4 miljoen, bestemd voor negentien bedrijven, aanzienlijk hoger.

Het verschil schrijft de NOM vooral toe aan de lage rente. “Banken waren vorig jaar ruim met het verstrekken van kredieten. Bedrijven gaan als het enigszins kan liever naar een bank, want dan hoeven ze geen zeggenschap op te geven”, aldus NOM-directeur F. Migchelbrink gisteren in een toelichting op de jaarcijfers.

De NOM maakte over het afgelopen jaar acht miljoen gulden winst, 1,9 miljoen gulden meer dan in 1995. De winst is een gevolg van enkele hoge dividendopbrengsten en de verkoop van participaties.

Migchelbrink noemde het positief dat meer kleine bedrijven de weg naar de NOM vinden. De ontwikkelingsmaatschappij krijgt steeds meer een functie voor participaties in bedrijven van onder de twee miljoen gulden. Grote participatiemaatschappijen vinden dat volgens Migchelbrink niet interessant genoeg.

De NOM is tevreden met het aantal nieuwe investeringen dat voor Noord-Nederland is binnengehaald. Het ging in 1996 om zestien projecten, waarin 384 miljoen gulden werd geïnvesteerd, die duizend nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. De NOM begeleidde verder elf expansieplannen met een totale investeringswaarde van 175 miljoen gulden, die voor 350 nieuwe banen zorgen.