Mafia is in Italië machtiger dan Fiat

ROME, 13 FEBR. De mafia is in Italië machtiger dan Fiat. Vorig jaar heeft de mafia een omzet gehad van 120 biljoen lire, ongeveer 140 miljard gulden. Dat is ongeveer anderhalf keer zo veel als de Fiat-groep, het grootste particuliere bedrijf van Italië.

Deze cijfers staan in het jaarlijkse rapport over de georganiseerde misdaad van de middenstandsorganisatie Confcommercio. De recente successen in de strijd tegen de mafia hebben de economische macht daarvan nauwelijks aangetast, zo blijkt hieruit.

Dertig procent van de “commerciële structuren” wordt geleid door personen die banden hebben met de mafia. Twintig tot 25 procent van de financiële transacties via banken hebben “een obscure oorsprong”. De mafia bezit volgens het rapport onroerend goed ter waarde van naar schatting 350 tot 400 biljoen lire, minimaal 400 miljard gulden.

In het onderzoek wordt gepleit voor de oprichting van een instantie tegen het witwassen van geld. Mafiabestrijders zijn daar verdeeld over. De nationale procureur tegen de mafia, Pierluigi Vigna, reageerde instemmend en zei dat controle-instanties binnen bijvoorbeeld de Italiaanse Centrale bank regelmatig langs elkaar heen werken. Drugshandel en afpersing van winkeliers blijven de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de mafia. Vorig jaar brachten beide activiteiten ieder dertig biljoen lire op. Prostitutie, vorig jaar goed voor negentien biljoen lire, wordt steeds belangrijker. Confcommercio, die politiek gezien altijd een centrumpositie heeft gezocht, legt hierbij een direct verband met de stijging van het aantal illegale immigranten.

Met de verwerking van giftig afval hebben mafiose bedrijven vorig jaar twaalf biljoen lire opgezet. Deze activiteit wordt steeds belangrijker, net als de inkomsten uit duistere financiële transacties (zeven biljoen lire) en uit de illegale lotto en toto (acht biljoen lire). In drie andere mafia-activiteiten, pornografie, valsemunterij en sigarettensmokkel, is vorig jaar respectievelijk zes tot zeven biljoen, vijf biljoen en vier biljoen lire omgezet.

4. bezuinigingen: 35 %

    • Marc Leijendekker