'Hwang Jang-Yop schreef brief'

TOKIO, 13 FEBR. Het Zuidkoreaanse persbureau Yonhap heeft vandaag delen uit een brief gepubliceerd die de overgelopen Noordkoreaanse topfunctionaris Hwang Jang-Yop al op 2 januari aan een Zuidkoreaanse zakenman in Peking zou hebben geschreven. De brief zou de afgelopen maand in het bezit van de Zuidkoreaanse krant Chosun Ilbo zijn gekomen, maar Zuidkoreaanse regeringsfunctionarissen hebben gezegd met “behoedzaamheid” kennis te hebben genomen van de brief.

Die bevat adviezen aan de Zuidkoreaanse regering en de ingenomen standpunten doen eerder denken aan een Zuidkoreaanse Koude-oorlogshardliner dan aan een Noordkoreaanse topfunctionaris. Enkele citaten uit de brief:

“Om Koreaanse hereniging te bereiken, moet het verschil tussen Zuid en Noord net zo groot worden als het verschil tussen hemel en aarde. Hereniging is alleen mogelijk als Zuid-Korea zich intern politiek verenigt en met zijn economische ontwikkeling Japan inhaalt. Maar de studentenoproer in augustus en de huidige stakingsonrust blokkeren de economische ontwikkeling. Vanuit het Noordkoreaanse perspectief is deze onrust absoluut stupide.”

“Twee zaken zijn nodig: versterking van de strijdkrachten tegen een invasie uit het noorden dat loert op elke kans om het zuiden in een vuurzee te veranderen. Daarnaast is het nodig een sterke regeringspartij te creëren zodat incidenten als de studentenonrust en stakingen kunnen worden overwonnen...Het fundamentele streven van Noord-Korea is gericht op hereniging van het Koreaanse schiereiland door een invasie in Zuid-Korea, en alles is hieraan ondergeschikt gemaakt. Op het ogenblik is Noord-Korea wellicht niet in staat oorlog te voeren wegens voedselschaarste en economische stagnatie, maar dit neemt niet weg dat elke stap die het zet, deel is van de voorbereiding op oorlog.”

“Zuid-Korea lijkt zijn hoop te richten op het vier-partijen overleg (tussen Noord- en Zuid-Korea, China en de VS, tot dusver door Noord-Korea afgewezen). Houdt echter altijd in gedachten dat Noord-Korea dit overleg slechts zal gebruiken om een wig te drijven tussen Zuid-Korea, China en de VS. Noord-Korea heeft geen enkele intentie een werkelijke dialoog aan te gaan...Het hedendaagse Noord-Korea heeft niets te maken met socialisme. Van Kim Jong Il wordt gezegd dat hij onder een heldere ster is geboren en daarom is voorbeschikt om zijn vader op te volgen. Zelfs de officiële krant van de Arbeiderspartij publiceert bijgelovige verhalen zoals over de regen die stopt als hij voor een foto poseert, of de mist die optrekt om hem te beschermen.”

“Tijdens een ontmoeting met vertrouwelingen op 7 december zei Kim Jong Il: “De onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van het volk aan de partij is geheel aan mij te danken, niet aan partijfunctionarissen die hard zouden werken. Niemand helpt mij in mijn werk. Ik doe alles alleen.' ”