Gewicht

Op de achterpagina van 10 februari haalt Bas van Lier weer eens een oude fabel van stal, wanneer hij schrijft over de op subliminale boodschappen gebaseerde methode tot gewichtsverlies. De door Van Lier geschetste “grootse successen” van fabrikanten van frisdranken worden hier voor de zoveelste keer aangevoerd, zonder dat het op waarheid berust.

Net zomin als de “cola-en ijsverkoop in de pauze omhoog schoot” “werd het gebruik van de techniek verboden”. Uit onderzoek is gebleken dat subliminale reclame, het tonen van onzichtbaar korte boodschappen, geen aantoonbaar effect op de consument heeft.

Bovendien zou het genoemde verbod op het gebruik van deze techniek hooguit door de zelf-regulerende reclame-industrie ingesteld kunnen zijn. En het is ondenkbaar dat deze bedrijfstak zichzelf het gebruik van juist die methode - waarbij de effectiviteit aantoonbaar zou zijn - ontzegt.

Het is daarom alles behalve een “wonder dat deze techniek tot op heden ongebruikt is gebleven”. Zij berust namelijk op onzin.

    • S.F. van Hest