Geen ruimten voor verslaafden

AMSTERDAM, 13 FEBR. In Amsterdam komen geen gebruikersruimten voor harddrugsverslaafden. Wethouder J. van der Giessen (volksgezondheid) staakt haar pogingen om zulke ruimten in te richten.

Dat is Van der Giessen overeengekomen met burgemeester Patijn, hoofdofficier van justitie Vrakking en hoofdcommissaris Nordholt tijdens het zogeheten driehoeksoverleg, begin deze maand. Dat blijkt uit een brief van Patijn aan de voorzitter van het stadsdeel Zuidoost, R. Janssen.

Aanleiding voor de brief waren besprekingen over de komst van één drugshulpverleningspost in dit stadsdeel. Bij de buitenwacht ontstond onduidelijkheid over de vraag of harddrugsverslaafden daar ook zouden mogen gebruiken. Volgens Patijn is steeds vooropgesteld dat daarvan geen sprake kan zijn. “Zelfs is afgesproken dat een eventueel experiment met medische verstrekking van heroïne niet in deze post zou plaatsvinden”, zo schrijft hij.

Tijdens het driehoeksoverleg is afgesproken dat Van der Giessen wel kan doorgaan met het scheppen van plaatsen voor (verslaafde) dak-en thuislozen in bijvoorbeeld sociale pensions. “Alleen daar zal het kleinschalig gebruik (door ongeveer vijf verslaafden) stilzwijgend worden gedoogd. Grootschalige gebruikersruimten sec worden in geen geval ingericht. De wethouder staakt haar pogingen daartoe”, aldus Patijn.

Amsterdam telt ongeveer driehonderd dakloze junks van wie de helft zich ophoudt in de binnenstad.

    • Anneke Visser