DRUGS

Houseparty's zijn onlosmakelijk verbonden met het massale gebruik van illegale genotsmiddelen. Pillen, poeders en capsules worden geslikt als snoepjes. Ettelijke slikkende dansers vonden op de house-vloer reeds de dood. Een overzicht van veel gebruikte roesmiddelen.

[Het Belgische Front 242 is de belangrijkste maker van electronic body music.

    • Hans Moll