Besluit Sorgdrager en pg's: 'Minimaal informeren bij kindermoorden'

DEN HAAG, 13 FEBR. Minister Sorgdrager (Justitie) en het college van procureurs-generaal hebben besloten dat justitie zich uiterst terughoudend zal opstellen bij het verstrekken van informatie over ouders die hun kinder vermoorden.

Vandaag zouden de hoofdofficieren van justitie een brief krijgen waarin voor deze terughoudende opstelling wordt gepleit. Het openbaar ministerie zal de media “een minimum aan gegevens” verstrekken, aldus een woordvoerder.

Sorgdrager en de PG's besloten tot de maatregel in reactie op een brief van voormalig staatssecretaris A. Kosto, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Hulpverleners van de organisatie hebben vastgesteld dat een geval van kinderdoding in Assen was beïnvloed door een eerder geval. In de woning in Assen waren knipsels aangetroffen van een vergelijkbare zaak in Krimpen aan den IJssel.

Sinds januari vorig jaar hebben zich in Nederland negen gevallen voorgedaan van ouders die hun kind(eren) vermoorden. Volgens Slachtofferhulp is het niet uitgesloten dat de publiciteit over de familiemoorden een voorbeeldwerking heeft.

Kosto pleit er daarom bij Sorgdrager en Dijkstal voor justitie en politie te adviseren “niet langer actief mededelingen te doen”. De organisatie zelf wijst sinds eind vorige week elk verzoek van de media om commentaar of feiten over kinderdodingen af.

Verder wil Slachtofferhulp dat minister Sorgdrager op korte termijn een onderzoek laat instellen naar de mogelijke invloed van de media in de zaken van de kinderdoding. Sorgdrager heeft nog niet op dat verzoek gereageerd, aldus haar woordvoerder vanochtend.

Het Genootschap van Hoofdredacteuren zal de kranten niet adviseren tot een mediastilte rond de kindermoorden. Dit zei vice-voorzitter R. Mulder vandaag. Mulder vindt dat de kranten zelf moeten beslissen of er terughoudendheid in de berichtgeving over kinderdodingen moet worden betracht.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) denkt dat een complete mediastilte, zoals Slachtofferhulp het liefste ziet, averechts zal werken. Het is de taak van de kranten het publiek te informeren, stelt de journalistenvereniging.

Niet bekend

Dit keer liet het Jeugdjournaal onder anderen een deskundige en een hoofd van een school aan het woord.