Winst Polygram stagneert

LONDEN, 12 FEBR. Polygram (voor driekwart eigendom van Philips) heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een stagnerende winst en omzet gerapporteerd. Na aftrek van een buitengewone last voor reorganisaties in Europa en de Verenigde Staten is het netto resultaat van het muziek- en filmconcern in het afgelopen jaar gedaald met 2,6 procent tot 722 miljoen gulden.

Dit heeft bestuursvoorzitter Alain Levy van Polygram vanmorgen in Londen bekendgemaakt. “Het was een teleurstellend jaar”, aldus Levy. “Polygram is tot meer in staat.” Ondanks de winstdaling steeg de beurskoers in Amsterdam vanochtend in eerste instantie met 5 gulden tot 88,30. Later zakte de notering weer iets in.

De vertraging van de groei in de mondiale muziekverkopen speelde een belangrijke rol in de tegenvallende resulaten voor Polygram. “De markt was tussen 1986 en 1995 op jaarbasis met omstreeks 12 procent gegroeid', aldus Levy. “Dit jaar hebben we de groei zien terugvallen tot 3 procent.”

Wereldwijd groeide de omzet van Polygram in het afgelopen jaar met 8 procent tot bijna 9,5 miljard. Het operationeel inkomen was met 1,8 miljard gulden vrijwel onveranderd. De winstdaling van Polygram is in belangrijke mate het gevolg van reorganisaties die al in oktober werden aangekondigd.

Polygram verwachtte toen daarvoor naar schatting 150 miljoen gulden te moeten reserveren. Vandaag maakte Polygram bekend dat de werkelijke reorganisatiekosten omstreeks 160 miljoen gulden zullen bedragen.

Tegenvallers waren er voor Polygram vooral bij de muziekverkopen in Europa en de Verenigde Staten. In Frankrijk, Duitsland en Nederland waren de verkopen en resultaten gelijk of lager. Voor Europa als geheel zag Polygram de verkopen nog stijgen met 7 procent, maar het operationeel inkomen daalde met 2 procent.

Een meevaller voor Polygram was volgens Levy het goede resultaat van Polygram Filmed Entertainment, de filmdivisie die Polygram ruim vier jaar geleden in het leven heeft geroepen. Succesvolle films als Sleepers en Trainspotting hebben er toe bijgedragen dat de filmdivisie in de tweede helft van vorig jaar voor het eerst geen verlies maakte. Levy verwacht overigens dat de opbouw van een distributiekanaal in de VS en de overstap van Polygram naar de produktie van meer films met een gemiddeld of bovengemiddeld budget in de eerste helft van dit jaar opnieuw voor verliezen zal zorgen.

De vraag of Philips zijn belang in Polygram zal verkleinen moet volgens Levy in Eindhoven worden gesteld. “Maar ik verwacht dat Cor Boonstra de geruchten daarover morgen zal ontzenuwen.”