Regels voor onderbreken loopbaan in CAO's

DEN HAAG, 12 FEBR. Loopbaanonderbreking voor scholing, voor zorg of om 'op te frissen' zal voortaan in collectieve arbeidsovereenkomsten worden geregeld. Werkgevers en werknemers zijn dit gisteren overeengekomen in de Stichting van de Arbeid. Tot nog toe bestond hiervoor geen regeling.

Werknemers krijgen de mogelijkheid twee tot zes maanden verlof op te nemen, waarbij ze een uitkering krijgen van minimaal 600 gulden. Voorwaarde is dat in de plaats van de verlofganger iemand komt met een uitkering.

De overeenkomst volgt op een adviesaanvraag van minister Melkert (Sociale Zaken) over verlofregelingen. Melkert wil de loopbaanonderbreking alleen toestaan als het verlof wordt gebruikt voor scholing of zorg voor zieke kinderen of ouders. Vooral onder druk van de vakcentrale FNV is dit uitgebreid met loopbaanonderbreking wegens employability. Hieronder wordt alles verstaan wat de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt kan verbeteren of instandhouden.

Tot een wettelijk recht op loopbaanonderbreking zijn de sociale partners niet gekomen. Ze willen alle mogelijke verlofregelingen via de CAO regelen. Als die er niet is, moeten werkgever en werknemer afspraken maken op bedrijfsniveau.

De loopbaanonderbreking is een van de verlofregelingen waarover CAO-onderhandelaars het eens moeten worden. Het kan gecombineerd worden met 'tijdspaarregelingen', waarvoor werknemers niet gebruikte vakantie- en ATV-dagen gedurende enkele jaren kunnen sparen. Volgens arbeidsmarktonderzoekers heeft bijna de helft van alle werknemers behoefte aan langdurig verlof.

Vorige week kwam de Sociaal-Economische Raad (SER) tot een conceptadvies over sparen van vakantiedagen. Werknemers zouden de mogelijkheid moeten krijgen om vakantiedagen vijf jaar lang te sparen. Een alternatief is het omzetten in geld van alle dagen die ze meer hebben dan het wettelijke minimum van twintig.