Recensie

Elsbeth Etty schrijft in haar recensie van Hollands Maandblad (NRC HANDELSBLAD 3 februari) dat ik weinig op heb met Ronald Giphart. Dat is een misverstand. Mijn scepsis in de Hollands Maandblad-rubriek 'Toets der kritiek' gold slechts de recensenten en literatuurredactie die zich over Gipharts boek bogen. Dat is kennelijk overgekomen: de boosheid van deze redacteur lijkt me een onbedoeld compliment.

Ook binnen de kunst is 'De Eindtijd' herhaaldelijk verkondigd, het meest expliciet door de dada-beweging begin deze eeuw. Dada is echter, achteraf bezien, zelf onmiskenbaar een kunstbeweging gebleven, een beweging die zich afzette tegen veel destijds artistieke waarden. Dada richtte zijn pijlen op hooggestemd estheticisme en op maniëristisch intellectualisme.

    • Maarten Doorman
    • Hollands Maandblad