Opleiding tot doventolk

ROTTERDAM, 12 FEBR. De Hogeschool van Utrecht begint september 1998 een opleiding voor doventolken en leraren gebarentaal. De opleiding duurt vier jaar en moet zowel in voltijd als in deeltijd te volgen zijn. Jaarlijks kunnen zo'n honderd studenten instromen. De studenten krijgen ook onderwijs in onder meer psychologie, taalwetenschap en ethiek.