Nieuw geval varkenspest in Odiliapeel

BOEKEL, 12 FEBR. Op een varkensbedrijf in het Oostbrabantse Odiliapeel is vanochtend een nieuw geval van varkenspest vastgesteld. Daarmee is het aantal bedrijven gekomen op dertien. Dit heeft een woordvoerder van het minsterie van Landbouw meegedeeld.

Omdat het bedrijf, aldus de woordvoerder, ligt binnen de straal van twaalf kilometer waarin een vervoersverbod geldt, zijn er geen nieuwe maatregelen nodig.

Intussen is er kritiek gekomen over het afkondigen vorige week dinsdag, toen in Venhorst in de gemeente Boekel het eerste geval van varkenspest werd vastgesteld, en het daadwerkelijk ingaan van het vervoersverbod. Omdat een aantal gemeenten volgens de woordvoerder van Landbouw vergat de circulaire op te hangen waarin stond dat het vervoersverbod inging om 4 uur 's middags, werd ervan uitgegaan dat het verbod pas gold om 24.00 die dag, namelijk op het moment dat het werd afgekondigd in de Staatscourant.

Kamerlid P. Blauw van de VVD, die overigens net als de andere coalitiepartijen PvdA en D66 lof heeft voor de aanpak door minister Van Aartsen (Landbouw), wil niettemin een onderzoek naar de beginfase van de epidemie. Blauw heeft er vooral moeite mee dat boeren met hun veewagens door de onduidelijkheid omtrent de juiste ingang van het vervoersverbod bleven rijden. Ook CDA-Kamerlid Van Aardenne gispt die onduidelijkheid. Ze wijt dat aan het ontbreken van een concreet rampenplan. Veehandelaren die op de dag dat de varkenspest werd vastgesteld nog voor twaalf uur middernacht varkens uit het besmette gebied vervoerden naar plaatsen buiten het gebied, zeggen het een wonder te vinden dat er daardoor elders nog geen gevallen van varkenspest zijn vastgesteld. Ze zeggen “onder zware druk” te zijn gezet door varkenshouders om de dieren te vervoeren, maar, aldus een handelaar, “het gebeurde voor twaalf uur 's nachts en het was dus legaal”.

De Bossche veemarkt heeft ook vanmorgen ernstige schade ondervonden van het vervoersverbod. Daardoor werden dertig procent minder schapen en kalveren aangevoerd. Vorige week woensdag was ook al aanzienlijk minder vee aangevoerd.

Vandaag vergaderde in Brussel het Permanent Veterinair Comité over de varkenspest. Voorzitter R. Tazelaar van de Produktschappen voor vee, vlees en eieren verwacht geen Europese maatregelen tegen Nederland. Minister Van Aartsen verbood gisteren al de export van levende varkens die dit jaar in het besmette gebied zijn geweest.