Intimus Kim Jong Il loopt over naar Seoul

SEOUL, 12 FEBR. Een vertrouweling van de Noordkoreaanse leider Kim Jong Il is naar Zuid-Korea overgelopen. Het betreft Hwang Jang-Yop (72), lid van het secretariaat en van het Centraal comité van de regerende communistische Arbeiderspartij, en voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken van de Volksassemblee, zo heeft de Zuidkoreaanse minister van Informatie Oh In-Hwan vandaag bekendgemaakt.

De afgelopen drie jaar zijn 180 Noordkoreanen naar Zuid-Korea gevlucht, van wie 30 alleen al dit jaar. Hwang, een vooraanstaande theoreticus achter de Noordkoreaanse juche-ideologie (autarkie), is veruit de hoogste functionaris die ooit naar Zuid-Korea is overgelopen. Hij had een bezoek aan Japan gebracht en zou gisteren via China naar Noord-Korea terugkeren. In plaats daarvan vroeg hij in Peking op de Zuidkoreaanse ambassade politiek asiel aan, samen met de directeur van een Noordkoreaanse handelsfirma. Hwangs bezoek aan Japan was met bezorgdheid gevolgd in Seoul, waar men vreesde dat Tokio de banden met Pyongyang wilde aanhalen.

Op een persconferentie zei de Zuidkoreaanse ambassadeur in Peking vandaag dat de “diplomatieke afhandeling” van de zaak onderwerp is van onderhandelingen met de Chinese autoriteiten. Hij sprak van “een zeer gevoelige kwestie”. China was vroeger Noord-Korea's nauwste bondgenoot. In Seoul werd het kabinet in spoedzitting bijeengeroepen om te praten over wegen om het tweetal naar Zuid-Korea over te brengen. De minister van Buitenlandse Zaken annuleerde een bezoek aan Singapore voor de bijeenkomst van Aziatische en Europese ministers van Buitenlandse Zaken.

In een vraaggesprek met de Japanse krant Asahi Shimbun zei Hwang vorige week dat Kim Jong Il stevig aan de macht is in Noord-Korea. Een Zuidkoreaanse functionaris meende vandaag echter dat zijn overlopen juist een teken is van een machtsstrijd. Andere Zuidkoreaanse zegslieden speculeerden dat zijn daad was ingegeven door teleurstelling dat hij er in Japan niet in was geslaagd extra voedselhulp voor Noord-Korea los te krijgen. Noord-Korea kampt met aanzienlijke voedseltekorten na achtereenvolgende overstromingen. (AFP, AP)