Felle kritiek in rapport VN op Rwanda-tribunaal

NEW YORK, 12 FEBR. Het internationale Rwanda-tribunaal, dat tot taak heeft de hoofdverantwoordelijken voor de genocide in 1994 in het Middenafrikaanse land te berechten, is inefficiënt, werkt met stafleden die niet goed genoeg zijn opgeleid en wordt nauwelijks begeleid vanuit het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.

Dat is de conclusie van een intern onderzoeksrapport van de volkerenorganisatie. Vorig jaar gaf de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, opdracht tot het onderzoek na artikelen in de Amerikaanse krant The New York Times, waarin misstanden bij het tribunaal uitgebreid werden beschreven. Op het hoofdkwartier van de VN in New York wordt het rapport gezien als lakmoesproef voor Boutros' opvolger, de Ghanees Kofi Annan. Deze wist de steun van een aantal leden van de Veiligheidsraad, waaronder de Verenigde Staten, te winnen voor zijn kandidatuur met beloften dat hij de VN wil hervormen. Bij zijn aantreden zei Annan met ingrijpen bij het tribunaal te willen wachten tot het rapport beschikbaar was.

Het rapport geeft voorbeelden van misstanden. Zo gaf het tribunaal 49.000 gulden uit om een vliegtuig naar een niet nader aangeduid Westafrikaans land te sturen om verdachten op te halen. Omdat het tribunaal het echter niet nodig had geacht om eerst met de betreffende regering tot overeenstemming te komen over de uitlevering, keerde het vliegtuig onverrichterzake terug. De staf van de juridische dienst en de afdeling management van het VN-hoofdkwartier in New York moeten het ontgelden omdat zij er te veel van zijn uitgegaan dat het tribunaal geheel onafhankelijk moest opereren. (Reuter, AP)