Duk

'Piqué au vif' was de heer Donald Duk over een passage in mijn namen-stukje, blijkens zijn brief in de krant van 8 februari. Dit stukje was een week eerder afgedrukt op de Achterpagina, een plaats waar de dingen wat minder zwaar wegen, dacht ik.

Dat de heer Duk zegt nooit enige moeite met zijn naam te hebben gehad is voor mij een verrassing en een geruststelling. Dat nu juist ik, zo erop bedacht om namenleed te voorkomen, hem en zijn vader met mijn woorden onaangenaam heb getroffen, is een betreurenswaardige paradox die ik niet heb voorzien. Graag bied ik de beide heren Duk, in het openbaar, mijn sterk gevoelde verontschuldigingen aan.

De heer Duk vermoedt dat ik mij met 'Feyoena' vergist heb. Deze naam moge ooit aan de aandacht van Dr Van der Schaar zijn ontsnapt, in de herziene uitgave van diens Voornamenboek, van 1992, is hij wel opgenomen. Wie toch nog sceptisch is - of weetgierig - verwijs ik naar 'Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw (Clara Feyo(e)na van Sytzama)' van Seerp Anema, uitgegeven door P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1921.

    • Walter Crommelin