Bij schikking Sport7; Endemol mag voetbal produceren

ROTTERDAM, 12 FEBR. Endemol heeft van de KNVB de garantie gekregen de komende vijf jaar de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal, de eerste divisie en de Amstel Cup (de voormalige KNVB-beker) in beeld te mogen brengen.

Dat was voor het entertainmentbedrijf een belangrijke voorwaarde om met de voetbalbond tot een schikking te komen bij de afwikkeling van de miljoenen guldens schade die was ontstaan na de ondergang van Sport7.

Gisteren bereikten de aandeelhouders van het sinds december in surseance van betaling verkerende Sport7 op de valreep overeenstemming met de KNVB. Twee minuten voordat rechtbankpresident Gisolf uitspraak zou doen over het geschil, maakten de partijen bekend het kort geding in te trekken.

De grote aandeelhouders van Sport7 (Philips, KPN, ING, John de Mol en Joop van den Ende) betalen de KNVB een bedrag van 44 miljoen gulden om de ergste nood voor de voetbalclubs te lenigen. Daartegenover staan afspraken, zoals die met Endemol, om de schade voor de aandeelhouders te verminderen.

Tijdens het kort geding had de voetbalbond geëist dat de aandeelhouders de verleende bankgarantie van 180 miljoen gulden gestand zouden doen. Die garantie was bedoeld om het risico voor de KNVB af te dekken. Sport7 stelde daar een schadeclaim van 250 miljoen gulden tegenover omdat de KNVB met de verkoop van de rechten een “wanprestatie” had geleverd.

John de Mol zegt in een reactie dat de aandeelhouders hebben toegestemd in het betalen van de 44 miljoen omdat ze dat zien “als een morele verplichting”. Anders zouden er “rampzalige gevolgen” voor een aantal clubs ontstaan. Maar daarnaast zijn er volgens De Mol een groot aantal afspraken die de schade voor de aandeelhouders van Sport7 zullen beperken. Op de inhoud daarvan wil hij niet ingaan.

Verschillende ingewijden bevestigen niettemin dat Endemol de garantie heeft gekregen voor vijf jaar een deel van het voetbal te mogen produceren.

De beelden van de Amstel Cup en eerste divisie die Endemol gaat produceren zullen de komende anderhalf jaar uitgezonden worden door SBS6. Veronica zendt de thuiswedstrijden van het Nederlands Elftal uit.

De NOS brengt de eredivisie in beeld en zal daarvan de produktie zelf verzorgen.

Pag.18: Vraagtekens bij SBS

Daarmee kan het entertainment-bedrijf de schade door het bankroet van Sport7, waarvoor het hoegenaamd alles produceerde, beperken. Aanvankelijk had Endemol een claim van een kleine 45 miljoen gulden ingediend bij de boedel van Sport7 wegens verlies van inkomsten.

De door Endemol geproduceerde verslagen van het Nederlands Elftal zullen te zien zijn bij Veronica. SBS6 zendt de komende tweeënhalf jaar de Amstel Cup en de eerste divisie uit. SBS-directeur Fons van Westerloo zegt “persoonlijk” geen problemen te hebben met de garantie die de KNVB heeft afgegeven: “Wij waren voor deze periode toch al van plan met Endemol in zee te gaan.”

Toch zet hij vraagtekens bij het feit dat de voetbalbond de produktierechten ondershands aan een partij heeft verkocht: “Ik vraag mij af of de KNVB niet verplicht is de produktierechten in openbare bieding te verkopen. Is dit niet in strijd met kartelafspraken?” Al voordat de KNVB anderhalve week geleden zijn voetbalrechten verkocht, kwam de voetbalbond in aanvaring met minister Wijers van Economische Zaken. De bewindsman wilde nauwkeurig toezicht op de naleving van de regels voor mededinging.

Voor John de Mol stond naar eigen zeggen voorop dat Endemol Sports, een speciaal voor Sport7 opgerichte divisie met 150 medewerkers, overeind blijft. “En Endemol Sports blijft overeind. Het grootste deel van de werknemers kan opnieuw aan het werk of kan worden herplaatst.” Hij schat dat uiteindelijk vijftien tot twintig mensen uit de boot vallen.

Een woordvoerder van de KNVB zegt dat afspraken zijn gemaakt met “iedereen die in de toekomst een rol wil spelen bij voetbal op televisie”. Vandaag of morgen worden de clubs ingelicht over de inhoud van die afspraken.

Bewindvoerder mr. R. van de Vijver van Sport7 reageerde vannochtend tevreden over de bereikte overeenstemming. Hij houdt nog een slag om de arm “maar als het lukt, is dit het toverstafje om alles onder de mat te vegen”.

De schuldeisers van Sport7 zullen op 5 maart moeten instemmen met een uitbetalingsregeling die erop neerkomt dat van alle vorderingen boven de 150.000 gulden 20 procent uit de opbrengst van de boedel wordt betaald. Onder die schuldeisers bevinden zich naast Endemol ook de NOS en KPN. Van de Vijver gaat er vanuit dat met deze regeling iedereen betaald kan worden. Zoniet, dan staan de KNVB en de groep aandeelhouders beide voor de helft garant voor het verschuldigde bedrag.

    • Jaco Alberts