Zaak tegen Priebke weer voor militair hof

ROME, 11 FEBR. Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft bepaald dat het nieuwe proces tegen de voormalige SS-kapitein Erich Priebke opnieuw voor een militaire rechtbank moet worden gehouden, zoals Priebkes advocaat had gevraagd.Een nieuw proces was nodig omdat het Hof van Cassatie een eerdere uitspraak van een militaire rechtbank had verworpen.

Op 1 augustus bepaalde die rechtbank dat Priebke wel schuldig was aan deelname aan de massa-executie van 335 Italianen in maart 1944, maar daarvoor niet gestraft kon worden omdat de misdaad was verjaard. Volgens het hof waren er geen verzwarende omstandigheden aanwezig die verjaring zouden hebben voorkomen. Familieleden van de slachtoffers hebben er daarna op aangedrongen dat het nieuwe proces voor een civiele rechtbank zou worden gehouden. Zij verwachten daar een strengere houding van. Priebkes advocaat stelde dat de SS, die de massa-executie heeft georganiseerd, een militaire eenheid was en daarom onder militair recht valt. Zowel de civiele als de militaire rechtbank hadden zich niet-competent verklaard. Het verzoek van Priebkes advocaat om het proces naar buiten Rome te verplaatsen, is afgewezen.

Het Hof van Cassatie heeft eerder een verzoek om huisarrest voor de 83-jarige Priebke afgewezen. Volgens het hof bestaat er ondanks zijn leeftijd nog steeds gevaar dat hij vlucht, al dan niet met hulp van nazi-sympathisanten.

Priebke, die in 1995 door Argentinië is uitgeleverd aan Italië, zit vast in een militaire gevangenis. Toen de uitspraak in augustus vorig jaar tot een belegering van de rechtbank leidde, is Priebke opnieuw gearresteerd, met als argument dat er een Duits uitleveringsverzoek tegen hem loopt.

In het nieuwe proces zal behalve Priebke ook de 84-jarige Karl Hass terecht staan, een voormalige majoor van de SS die in het eerste proces getuige is geweest. Nadat hij heeft toegegeven ook een rol in de massa-executie te hebben gespeeld, is hij nu verdachte geworden. Hass, onder huisarrest in een ziekenhuis, probeerde tijdens het proces vorig jaar te ontsnappen uit zijn bewaakte hotelkamer, maar brak daarbij zijn heup. Een datum voor het nieuwe proces moet nog worden vastgesteld.

    • Marc Leijendekker