Vervolging om beleggingsspel

DORDRECHT, 11 FEBR. Justitie vervolgt een bedrijf in Dordrecht dat het beleggingsspel Orpiton op de markt brengt. De Economische Controle Dienst (ECD) heeft proces-verbaal opgemaakt. De firma heeft volgens de ECD illegaal bancaire handelingen verricht. Met de zaak is zo'n dertien miljoen gulden gemoeid. Tienduizenden mensen doen aan het spel mee. De rechtszaak tegen het bedrijf dient op 11 maart in Dordrecht.