Toegankelijkheid Groningen kost 1,5 miljard

GRONINGEN, 11 FEBR. De gemeente Groningen wil de komende tien jaar voor 1,5 miljard gulden verkeersmaatregelen nemen om de stad bereikbaar te houden. Een stedelijke tramlijn, light-rail-verbindingen met forensendorpen, een omgelegde zuidelijke ringweg en een strenger parkeerbeleid zijn de kernpunten van dit verkeersplan.

Het gisteren gepresenteerde plan De bereikbare stad leefbaar is het resultaat van een project van bestuurlijke vernieuwing. Na een grote enquête, waaraan zesduizend inwoners van de stad en omliggende gemeenten meededen, werden op inspraakbijeenkomsten vier 'werkateliers' geformeerd die evenzoveel 'denkrichtingen' ontwikkelden. Daaruit heeft het stadsbestuur een eigen plan ontwikkeld, waarop de deelnemers aan het project inmiddels hebben kunnen reageren.

Wethouder J. Pieters (verkeer en vervoer) is tevreden over het proces. “Hèt idee is uitgebleven. Zo simpel zit verkeer niet in elkaar. Maar we hebben nu een brede consensus bereikt over welke maatregelen nodig zijn.” Van de benodigde 1,5 miljard gulden ontbreekt nog een half miljard. Het stadsbestuur wil dat het rijk dit bijdraagt. De gemeenteraad beslist in mei over het verkeersplan van B en W.

De oude binnenstad van Groningen dreigt volgens het college zonder vergaande maatregelen geheel dicht te slibben. De economie heeft daar onder te lijden, want Groningen verliest winkelend publiek aan met auto beter bereikbare plaatsen als Assen en Drachten. Groningen drijft voor 70 procent op detailhandel. Vooral het woon-werk-verkeer zorgt voor problemen. Van de honderdduizend arbeidsplaatsen in Groningen wordt de helft gevuld door mensen die buiten de stad wonen. Dagelijks komen er dertigduizend auto's naar de stad. De gemeente wil het lang parkeren nu aan banden leggen en met het openbaar vervoer een 'kwaliteitssprong' maken.

Een tram moet voor 2005 gaan rijden van het universiteitscomplex Zernike in het noorden, via de Grote Markt naar het Martini Ziekenhuis in het zuiden van de stad. Daarnaast komt er een light-rail-systeem, met lichte treinstellen die snel kunnen optrekken en afremmen, op het bestaande spoor naar Assen, waar circa acht nieuwe haltes worden aangelegd. Mogelijk komt er een nieuwe light-rail-verbinding met de Drentse gemeenten Peize, Leek en Roden.

Groningen blijft hoopvol over transferia, een parkeerplaats waar automobilisten kunnen overstappen op het openbaar vervoer. Ten noordoosten van de stad ligt al twee jaar het eerste transferium van het land te wachten op grote stromen auto's. Van de driehonderd parkeerplaatsen worden er dagelijks ongeveer tien bezet met auto's van forensen. Dit transferium is aan een te rustige kant van Groningen aangelegd, zo heeft wethouder Pieters inmiddels toegegeven. Langs de drukke toevoerwegen ten zuiden van de stad zijn er nu drie transferia voorzien.