Telecomakkoord is dichtbij

GENÈVE, 11 FEBR. Pogingen om een wereldomvattend handelsakkoord op het gebied van telecommunicatie tot stand te brengen hebben gisteren een nieuwe stimulans gekregen. Het gaat hierbij om opening van een markt voor basisprodukten met een totale jaaromzet van 600 miljard dollar: vaste en mobiele telefonie, dataverkeer, faxen, telex en huurlijnen.

Bij de onderhandelingen in Genève onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) kwamen gisteren aanbiedingen van drie nieuwe landen in het overleg om hun markten open te stellen. Maleisië, dat in Zuidoost-Azië een belangrijke positie in de telecomsector heeft, verklaarde zich bereid buitenlandse concurrentie toe te laten. Volgens insiders bij het overleg is binnenkort ook een vergelijkbaar aanbod van Brazilië, een belangrijke speler op de telecommarkt, te verwachten.

Het aanbod kwam vijf dagen voor de eerder overeengekomen deadline van 15 februari voor het sluiten van een beginselakkoord. “Dit ziet er veelbelovend uit”, zei Neil McMillan, de Britse voorzitter van het telecomoverleg gisteren in een commentaar. Toch bleef McMillan voorzichtig. Hij herinnerde aan de mislukking van vorig jaar april, toen pogingen om een akkoord te sluiten vastliepen op verzet van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikanen waren de aanbiedingen van Aziatische landen om hun markten open te stellen, toen onvoldoende. “We hebben nu wel een lange weg afgelegd, maar het is uiteindelijk aan de delegaties in dit beraad om te beslissen of de voorwaarden voor overeenstemming goed genoeg zijn”, aldus McMillan.

Er zijn nu 57 bereidverklaringen van landen bij de WTO op tafel gelegd. Daarmee is het grootste deel van de wereldmarkt voor basisprodukten op telecomgebied afgedekt, behalve Rusland en China die nog niet tot de WTO zijn toegetreden. (Reuter)