Sotheby's wil beschadigd imago weer herstellen

LONDEN, 11 FEBR. Het veilinghuis Sotheby's heeft gisteren aangekondigd dat het de interne gedragsregels aan een diepgaand onderzoek gaat onderwerpen. Een onafhankelijke commissie moet de handelspraktijken en veilingprocedures toetsen. Er komt een directeur om op de naleving toe te zien.

De maatregelen dienen om het besmeurde blazoen op te poetsen. Vorige week kwam het in 1744 opgerichte veilinghuis in opspraak nadat een Britse tv-documentaire liet zien hoe de Nederlandse medewerker van Sotheby's in Milaan aanbood om een 18de-eeuws doek van Guiseppe Nogari naar Londen te smokkelen.

Volgens de maker van het programma, de Britse journalist en kunstexpert Peter Watson, is het gefilmde voorbeeld niet meer dan een topje van een ijsberg. Sotheby's zou zich al jaren op grote schaal hebben schuldig gemaakt aan internationale kunstsmokkel. Daarbij zou het om tenminste 592 gevallen gaan.

De Nederlandse medewerker in Milaan heeft ontslag genomen nadat Sotheby's hem vorige week onmiddelijk geschorst had. De schorsing van een tweede werknemer blijft gehandhaafd in afwachting van de resultaten van een intern onderzoek. Sotheby's gaat er voorlopig vanuit dat het bij de smokkel van het 18de-eeuwse doek om een incident ging. Volgens de president-directeur van het veilinghuis, Diana Brooks, is de Nederlandse medewerker het slachtoffer geworden van boze opzet van de programmamakers. Hij zou bezweken zijn voor de charmes van een vrouw die zich als verkoper voordeed. Om indruk op haar te maken zou hij de strenge interne procedures met voeten hebben getreden. Smokkel was volgens Brooks volstrekt overbodig omdat het doek van Nogari automatisch voor een 'Belle Arti'-uitreisvergunning in aanmerking kwam.

In een toespraak tot de staf herinnerde Brooks er gisteren aan dat 'reputatie en integriteit van Sotheby's' van de grootste betekenis voor de onderneming zijn. De beschuldiging van de journalist Watson dat het veilinghuis herhaaldelijk kunst uit Italië zou hebben gesmokkeld, wees ze als 'volstrekt onwaar' van de hand. “Wat de heer Watson beweerd is ongehoord.” Ze zei dat ze hem graag wegens smaad had aangeklaagd maar dat juristen haar dat hebben afgeraden, “omdat zo'n rechtszaak nergens toe leidt”. Het van oorsprong Britse veilinghuis is in Amerikaanse handen en wordt geleid vanuit New York. Met Christie's vormt Sotheby's de Grote Twee van het internationale veilingwezen.

    • Dick Wittenberg