Snoepfabrikant Klene concentreert produktie

Zoetwarenfabrikant Klene, producent van onder meer muntdrop, hoestmelanges, pepermunt en kauwgom, wil zijn produktie concentreren. Verhuizing van de fabrieken in Wormerveer en Zaandijk naar Hoorn leidt volgens de onderneming tot substantiële kostenreducties.

Dit staat in een gisteren gepubliceerd prospectus voor de herplaatsing van aandelen. Verhuizing van de fabriek in Wormerveer, waar de vervaardiging plaatsvindt van onder meer Engelse drop en cacaoprodukten, staat voor eind 1988 op de agenda.

De verkoop van de gebouwen en het bedrijfsterrein levert een nog onbekende boekwinst op. Verhuizing van de fabriek in Zaandijk, waar de produktie van kauwgom plaatsvindt, vormt nog onderwerp van studie. In Wormerveer werken 45 vaste krachten, in Zaandijk dertig. De bundeling is volgens de onderneming niet meer dan logisch. “De fabriek in Wormerveer is oud; die in Hoorn up-to-date. Bovendien levert concentratie aanzienlijke besparingen op”, verduidelijkt directeur-grootaandeelhouder R. Gaus. Het hoofdkantoor van Klene, waar dertig mensen werken, blijft wel in Zaandijk. Ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid heeft de concentratie niet.

De zoetwarenfabrikant maakte tevens bekend dat Rabo Securities haar aandelen Klene gaat herplaatsen tegen een prijs die zal liggen tussen de 40 en 43 gulden. De inschrijving op de maximaal 838.900 aandelen Klene is gisteren geopend en sluit naar verwachting op vrijdag 14 februari om 16.30 uur.