Peter de Grote

Wat een luguber stuk in NRC HANDELSBLAD van 8 februari onder de kop 'Paleis Het Loo als inspiratie voor de tsaar'. Hierin lees ik: “Peter heeft paleis Het Loo mogelijk aangedaan tijdens zijn verblijf in de Nederlanden in 1697, maar zeker is dat niet.

Een bezoek dat hij dertig jaar later bracht aan het Loo is wel gedocumenteerd. Politieke motieven of de noodzaak een beleefdheidsbezoek af te leggen aan een bevriend hof, speelden daarbij geen rol: de stichters van Het Loo, stadhouder Willem III en Mary II van Engeland waren reeds lang overleden en het paleis was tijdelijk onbewoond''.

Peter de Grote stierf op 28 januari 1725 's morgens om 6 uur. Gelooft NRC HANDELSBLAD nu echt, dat hij twee jaar na zijn dood nog een keer het leegstaande paleis Het Loo bezocht heeft, mogelijk toch op zoek naar Willem III, die al in 1702 een dodelijke val van zijn paard gemaakt heeft?

    • A. Mantel