Onderzoek naar staf gevangenis

ALMELO, 11 FEBR. De rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de leiding van het huis van bewaring De Karelskamp in Almelo. In augustus vorig jaar verijdelde een gedetineerde daar, volgens eigen zeggen, een grootscheepse ontsnappingspoging.

De man, die beweerde in de organisatie van het complot te zitten, tipte de directie uit angst voor een bloedbad. Deze wilde echter niet luisteren. De directie verklaarde dat het verhaal voor “90 procent” op fantasie berustte en de man uit was op overplaatsing en strafvermindering.