Mr. M.A.G. Rutten

Mr. M.A.G. Rutten (52) wordt per 1 april de nieuwe directeur Gevangeniswezen, tevens plaatsvervangend hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie. Hij volgt in die functie mr. drs. A. Rook op, die hoofd van de directie Strafrechtelijke Handhaving binnen het directoraat-generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging (WRR) wordt.