Leerprestaties

In grotere klassen zijn de leerprestaties beter, schrijft Rita Kohnstamm (8 februari 1997); dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar dat zegt ook het gevoel. Want in een grote klas is het niet zo gezellig, dus ga je maar werken. Duizend miljoen extra per jaar uitgeven om de klassen te verkleinen, is dus niet zo verstandig.

Mijn gevoel zegt dat het jammer is leerprestaties te zien als enig en allesbepalend doel van scholen. Stuur je kinderen vijf werkdagen per week naar school met de boodschap: het gaat ons om zo hoog mogelijke cijfers, dan maak je ze klaar voor een maatschappij waarin men voornamelijk werkt om zoveel mogelijk geld te verdienen.

Mijn gezond verstand zegt dat kinderen meer sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen in kleinere klassen. Want het is gezelliger, dus je bent sterker gemotiveerd om jezelf prettig te gedragen en om zinvol te communiceren. De druk op ordehandhaving zal in kleinere klassen minder acuut zijn, dus je kunt je meer ontspannen, want je hoeft minder bang te zijn dat de leerkracht boos wordt. Aangezien bestaande klaslokalen niet automatisch uitdijen en inkrimpen al naar de stand van het debat omtrent de klassegrootte, zal het in een kleinere klas ook comfortabeler zijn.

Meer ruimte tussen de bankjes, verhoudingsgewijs minder uitgeademde lucht. Mij dunkt dat leerlingen in kleinere klassen niet alleen een aangenamer leven zullen hebben, maar ook gezonder: fysiek, emotioneel en mentaal. Die duizend miljoen extra per jaar lijken mij bijzonder goed besteed.

    • Lisette Thooft