Kleine auto's

Het artikel 'Kleine auto's moeten veiliger' (5 februari) beschrijft een test van acht kleine personenauto's waarvan er slechts drie goed uit de bus gekomen zljn. Vervolgens worden de beste (VW Polo) en de slechtste (Rover) genoemd.

Het was natuurlijk een kleine moeite geweest om alle geteste auto's te noemen. Dat maakt zo'n artikel veel informatiever en het is een betere service.

    • Frank Okker